Vragen & Antwoorden

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op!

Wanneer gaan de kavels in verkoop?

De kavels gaan in het 4e kwartaal van 2022 in verkoop.

Welke kavels gaan als eerste in verkoop?

De eerste kavels die in de verkoop komen, zijn kavel 5, 14 en 15. Deze kavels gaan 4e kwartaal van 2022 in verkoop.

Waarom staat bij de kavels 20, 21 en 22 dat deze niet beschikbaar zijn?

Deze kavels zijn gereserveerd voor kermisexploitanten.

Waarom is gekozen voor vaste verkaveling?

Er is een grote vraag naar kavels, maar het aanbod is beperkt. Op A1 Bedrijvenpark Deventer geven we de kavels fasegewijs uit via een pitchmethode. Zo realiseren we een bedrijvenpark waar we over 30 jaar nog steeds trots op zijn. Met vaste verkaveling is duidelijk welke kavels beschikbaar zijn en heeft iedereen een kans om eventuele interesse kenbaar te maken.

Kunnen kavels gecombineerd worden?

Kavels kunnen niet op verzoek van de inschrijvende partij gecombineerd worden. We willen graag diversiteit qua type en grootte van bedrijven.

Wat is de procedure?

Vanaf het moment dat een kavel in verkoop gaat, kunt u zich aanmelden via deze website. Hiervoor heeft u twee weken de tijd.

In de procesbeschrijving zijn een aantal knock-out criteria opgesteld. Dit zijn eisen waaraan voldaan moet worden om over te kunnen gaan op officiële inschrijving (en uitnodiging voor een presentatie). Voor de voorbereiding van de presentatie krijgen partijen zes weken de tijd. De beoordelingscommissie beoordeelt de presentatie op verschillende onderdelen.

Aan de partij die het hoogste scoort, wordt de kavel gegund. Deze partij ontvangt een kavelaanbieding en kan de kavel betaald reserveren. De partij krijgt vervolgens de tijd om voorbereidingen voor de koop, de bouw en de vergunningsprocedure te treffen. Uiterlijk zes maanden later wordt de koopovereenkomst ondertekend.

N.B. Alle verkopen zijn onder voorbehoud van goedkeuring door het college van Burgemeester en wethouders.

Hoe meld ik me aan voor een kavel?

Vanaf het moment dat een kavel in verkoop gaat, kunt u zich als geïnteresseerde aanmelden. Hier heeft u twee weken de tijd voor.

Waar vind ik het aanmeldformulier?

Aan iedere beschikbare kavel is op onze website een aanmeldformulier gekoppeld. Als u deze invult en verstuurt, ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding. U verklaart dan dat u akkoord gaat met de inschrijfvoorwaarden en beoordelingscriteria. Meldt u zich aan voor meerdere kavels? Geef dan uw voorkeurslocatie door. U kunt niet meer dan één kavel winnen en kavels kunnen niet worden gecombineerd.

Wat gebeurt er met mijn aanmelding?

Elke aanmelding wordt beoordeeld op de zogenoemde knock-out criteria. Dit zijn de eisen waaraan moet worden voldaan om over te kunnen gaan op officiële inschrijving (en uitnodiging voor een presentatie). Let er ook goed op dat u voldoet aan de toegestane SBI-codes, de milieucategorie en bouwhoogtes. Deze vindt u terug in het Kavelpaspoort West.

Hoeveel tijd krijg ik voor het maken van een presentatie?

Als uw aanmelding voldoet aan de knock-out criteria, wordt u uitgenodigd voor het geven van een presentatie. U ontvangt deze uitnodiging binnen twee weken na aanmelding. De presentaties vinden zes weken na de uitnodiging plaats, in het Stadhuis van Deventer.

Hoe gaat zo’n presentatie in z’n werk?

We gaan uit van een presentatie van 30 minuten, waarna er 30 minuten beschikbaar zijn voor vragen vanuit de beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit drie tot vijf personen en vertegenwoordigt verschillende vakdisciplines. Deze commissie beoordeelt de voorstellen en deze beoordeling wordt als advies voorgelegd aan het college. Het college beslist aan welke partij er verkocht wordt.

U dient de digitale presentatie uiterlijk 48 uur voor aanvang van de afspraak toe te sturen.

Hoe wordt de presentatie beoordeeld?

De commissie beoordeelt inschrijvingen en presentaties op basis van de beoordelingsmatrix. Deze beoordelingmatrix wordt op het moment van uitgifte van kavels bekend gemaakt.

Welke kans maak ik als bedrijf?

Op voorhand is dit niet te zeggen. Het is afhankelijk van het aantal en het soort bedrijven dat zich aanmeldt en de plannen die zij inleveren. Daarnaast is het afhankelijk van of uw plannen passen in de beoordelingscriteria. Deze criteria worden op het moment dat de eerste kavels in verkoop gaan, gedeeld via deze website.

Waarom is gekozen voor deze methode?

In het kader van het gelijkheid- en zorgvuldigheidsbeginsel heeft de gemeente Deventer ervoor gekozen om alle partijen (die zich willen conformeren aan de knock-out criteria) een kans te geven op een kavel en de procedure transparant te laten verlopen. Het Didam-arrest is de aanleiding voor de pitchmethode voor de kavels A1 Bedrijvenpark Deventer.

In november 2021 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan waarbij de gemeente Montferland als verweerder in het ongelijk is gesteld. De rechtszaak was aangespannen door een vastgoedonderneming. Zij was van mening dat zij geen kans heeft gehad om een perceel, aangeboden door de gemeente Montferland, te kopen aangezien de gemeente Montferland het perceel, zonder openbare verkoopprocedure waarin alle gegadigden een kans werd geboden, had verkocht aan een projectontwikkelaar.

Meer informatie over deze rechtszaak vindt u hier.

 

 

Hoe is de aansluiting van A1Bedrijvenpark Deventer op de N348?

Tijdens de bouwfase zal de afwikkeling van het verkeer via de afrit Oost verlopen. In overleg met de provincie wordt gekeken hoe de aansluiting op de N348 wordt vormgegeven.

Vijf internationale luchthavens op anderhalf uur rijden afstand
Vijf ondernemers­verenigingen binnen Deventer
Twee windturbines direct aangesloten op netwerk