Visie, missie en ambities

In 2030 ligt er ten zuiden van de A1 een duurzaam en toekomstbestendig bedrijvenpark vol met vitale, duurzame en succesvolle bedrijven. Er hangt een ‘Deventer’ handelsgeest van blijvend samen werken, innoveren en realiseren. De groene en duurzame omgeving zorgen voor een uitstekend werkklimaat en bedrijven en medewerkers zijn trots op deze plek.

A1 Bedrijvenpark Deventer heeft een belangrijke meerwaarde voor Deventer en de regio, op het gebied van werkgelegenheid, economie, maatschappij en duurzaamheid.

Het is onze missie A1 Bedrijvenpark Deventer te ontwikkelen tot de Topwerklocatie en het meest duurzame bedrijvenpark in de regio en de A1 locatie voor bedrijven met groeiambities in distributie, logistiek en duurzame maakindustrie.

Om dit te realiseren werken we actief en in de volle breedte samen met partners en bedrijven en blijven in elkaar investeren. Onze permanente nieuwsgierige en pionierende stijl zorgt voor nieuwe ideeën en innovaties. We zoeken steeds naar slimme, duurzame en vernieuwende oplossingen om onze visie mogelijk te maken! Hierbij nemen we het initiatief, denken mee, delen we enthousiast informatie, kennis ervaringen en ons netwerk en bieden de hoogst mogelijke service. Wij staan voor maatwerk en denken in mogelijkheden. Zo blijven we alert en zijn we klaar voor de toekomst. Samen kom je verder!

Ambities waarmaken

Om onze ambities waar te maken, willen we:

 • Als energieneutraal bedrijventerrein een landelijke voorbeeld zijn;
 • Meedingen naar de prijs van het  meest duurzame bedrijvenpark van Nederland;
 • Als Living Lab ruimte bieden om te experimenteren en te ontdekken door overkoepelende projecten (samen) op te starten en subsidies binnen te halen;
 • Een boegbeeldproject zijn voor de Cleantech Regio;
 • Eigen tankstation voor waterstof, CNG LNG en een slim energienetwerk;
 • De thema’s energieneutraal bedrijvenpark, stadslogistiek, circulaire economie, smart en duurzame maakindustrie en E-commerce verder uitwerken;
 • Veel nieuwe werkgelegenheid mogelijk maken;
 • Een groene en prettige werk- en verblijfsomgeving realiseren;
 • Goede naamsbekendheid als groeilocatie bij landelijke investeerders, makelaars en intermediairs;
 • On- en offline onze visie en missie zichtbaar uitdragen;
 • Mensen en bedrijven enthousiast maken om zich als ambassadeurs te verbinden aan A1 Bedrijvenpark Deventer.