Smart Energy Hub

De beschikking hebben over energie is voor de (te vestigen) bedrijven op het A1 Bedrijvenpark Deventer een belangrijke voorwaarde. Ook daar hebben en krijgen we te maken met capaciteitsproblemen als gevolg van netcongestie. De gemeente Deventer voelt de verantwoordelijkheid om samen met bedrijven, marktpartijen, ontwikkelaars, OostNL en de provincie Overijssel aan  een oplossing te werken. Het blijft essentieel dat bedrijven hun doelstellingen kunnen (blijven) verwezenlijken. Door te initiëren, faciliteren en verbinden wil de gemeente Deventer een Smart Energy Hub helpen realiseren. 

Wat is een Smart Energy Hub?

Een Smart Energy Hub is een geavanceerd systeem dat diverse energiebronnen en -verbruikers met elkaar verbindt en het energiegebruik optimaliseert. Het gaat hierbij om bronnen zoals zonne-energie, windenergie, opslagsystemen en zelfs elektrische voertuigen. Deze hub maakt gebruik van slimme technologieën en algoritmes om energie op een efficiënte manier te distribueren, op te slaan en te gebruiken, afhankelijk van de vraag en het aanbod op dat moment. Zo wordt een oplossing geboden voor een van de grootste knelpunten van onze tijd: netcongestie.

Wat gebeurt er op A1 Bedrijvenpark Deventer?

Voor het A1 Bedrijvenpark Deventer lag er al vanaf de start de ambitie om een energy hub te realiseren. De gemeente Deventer streeft immers naar een bedrijvenpark waar we over 20, 30 jaar nog steeds trots op zijn: duurzaam, circulair en aardgasloos. Waar bedrijven gestimuleerd worden om circulair en natuurinclusief te bouwen. Op dit park ligt de nadruk op het gebruik van lokaal opgewekte energie voor lokaal gebruik. We beschikken op deze plek over verschillende factoren die dit haalbaar maken:

 • We hebben nieuwe kavels uitgegeven door middel van een duurzame uitgiftestrategie waarbij de focus ligt op kwaliteit.
 • Bedrijven zijn verplicht om alle beschikbare daken te voorzien van zonnepanelen.
 • De twee windturbines langs de A1 zijn aangesloten op het middenspanningsnetwerk van A1 Bedrijvenpark Deventer.
 • A1 Bedrijvenpark Deventer is een aardgasloos bedrijvenpark.

Samen met bedrijven die zich gaan vestigen, de exploitant van de windturbines aan de A1, Liander, OostNL en de provincie onderzoeken we hoe een SEH als collectieve oplossing er op het A1 Bedrijvenpark Deventer uit kan zien. We maken daarvoor een plan waarin we de meest kansrijke richting uitwerken. Dit bestaat uit technische, juridische, financiële en organisatorische aspecten.

Waarom met uw bedrijf deelnemen aan een Smart Energy Hub?

Deelnemen aan een Smart Energy Hub levert uw bedrijf vele voordelen op. De SEH draagt bij aan duurzaamheidsdoelstellingen door hernieuwbare energiebronnen te integreren en energieverspilling te verminderen. Daarnaast biedt het financiële voordelen, omdat energie efficiënter wordt gebruikt en piekbelastingen kunnen worden verminderd. Netcongestie, een groeiend probleem door de toenemende vraag naar elektriciteit, wordt actief aangepakt. Hierdoor bespaart u niet alleen, maar draagt u via de SEH ook bij aan een stabiel net. Door mee te doen aan een SEH neemt uw bedrijf dus actief deel aan de energietransitie. In een wereld waarin duurzaamheid en innovatie steeds belangrijker worden, is het aansluiten bij een Smart Energy Hub een slimme zet voor elk vooruitstrevend bedrijf.

 • Lokale aanvulling op de hoofdinfrastructuur: Een SEH helpt om de regionale energieproductie te ontsluiten, bedrijven aan te sluiten en een oplossing te bieden om lokaal opgewekte energie ook lokaal te gebruiken.
 • Duurzaam: Een SEH is duurzaam, omdat lokale duurzame energie optimaal wordt ingezet. Overtollige energie wordt opgeslagen en beschikbaar gesteld wanneer dat nodig is, waardoor de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt verminderd. Ook leidt dit tot minder verspilling. Er kunnen slimme combinaties worden gemaakt tussen bedrijven. De een ‘produceert’ bijvoorbeeld warmte bij het koelen, terwijl een ander bedrijf juist warmte kan gebruiken. De nieuwe Energiewet zal bepaalde oplossingen mogelijk maken die nu nog niet zijn toegestaan.
 • Financieel aantrekkelijk: Door het optimaliseren van de energiedistributie en het verminderen van de afhankelijkheid van traditionele energiebronnen, kan een SEH de energiekosten voor gebruikers verlagen. Kosten worden verdeeld over het collectief. Overtollige energie wordt later gebruikt of kan worden ‘verhandeld’ aan andere partijen.
 • Schaalbaar en toekomstbestendig: De infrastructuur voor productie, opslag én verbruik is schaalbaar. Door middel van modules is het systeem flexibel. Nieuwe bronnen en gebruikers kunnen worden toegevoegd. Een SEH zal een vast onderdeel van de energie-infrastructuur van de toekomst zijn.
 • Betrouwbaar: Een SEH speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van een betrouwbare energievoorziening. Er is meer regie op de lokale energievoorziening. De lokale uitwisseling van energie voorkomt dat het reguliere elektriciteitsnet overbelast wordt.
 • Laadinfra voor duurzame mobiliteit: Duurzame energie kan gebruikt worden voor centrale elektrische laadvoorzieningen. Dit is ook van belang voor het plan voor een nul-emissiezone in de Deventer binnenstad. Ook kan er een tankstation voor bijvoorbeeld waterstof en/of duurzame gassen gerealiseerd worden.

Meer informatie

Om met partijen van gedachten te wisselen hebben we onderstaande ‘praatplaat’ ter inspiratie ontwikkeld. Deze geeft een globale impressie hoe in de toekomst een SEH eruit kan gaan zien. Tevens kun je de plaat hier downloaden.

 • In deze video wordt uitleg over de rol van een Smart Energy Hub in de energietransitie gegeven.
 • Meer over energy hubs als energiesysteem leest u hier .

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald Bolderman, r.bolderman@deventer.nl, tel. 06 – 39 31 49 48.

Vijf internationale luchthavens op anderhalf uur rijden afstand
Vijf ondernemers­verenigingen binnen Deventer
Twee windturbines direct aangesloten op netwerk