Uitvraag Exploitatie A1 Truck parking Deventer

Sinds mei 2020 heeft de gemeente Deventer de exploitatie overgenomen van de vorige eigenaar. Marktpartijen worden uitgenodigd om een plan te maken welke leidt tot een gegarandeerde voortzetting en continuïteit van A1 Truckparking en/of de Olthof Boerderij. Plannen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 21 mei 2021 12.00 uur bij Ronald Bolderman (e-mail: r.bolderman@deventer.nl)

De uitvraagprocedure omvat globaal twee fases.

Fase 1

In de eerste fase vragen we geïnteresseerden op basis van de uitvraag documenten voor één of beide uitvragen een beknopte visie van ieder maximaal 3 A4 aan te leveren op uiterlijk 21 mei 2021. In dit document moet in ieder geval terugkomen: een visie over de toekomst van A1 Truckparking en/of de Olthof Boerderij en de gewenste samenwerkingsvorm met de gemeente. Op basis van de ingekomen documenten organiseert de gemeente een kennismakingsronde met alle geïnteresseerde partijen. Deze kennismakingsronde kan ook worden gebruikt om vragen te stellen. Deze gesprekken vinden plaats op 26 en/of 27 mei 2021 op stadhuis.

Fase 2

Op basis van de beknopte visie en kennismaking selecteert de gemeente 28 mei 2021 een beperkt aantal (naar verwachting 3) partijen. Deze drie partijen wordt gevraagd hun eerdere beknopte visie uit te werken in een concreet (business)plan waar ten minste inzage wordt gegeven hoe het project wordt gefinancierd en welke investeerders betrokken zijn. Ook wordt in deze fase een voorlopige bieding uitgebracht. Deze bieding hoeft nog niet te worden voorzien van bankgaranties maar vormt wel uitgangspunt voor het vervolgtraject en contractvorming.
De partijen wordt gevraagd om het plan te presenteren aan de projectgroep van de gemeente. Vervolgens beoordeelt de gemeente de drie ingekomen plannen op basis van dit uitvraagdocument.

Na de beoordeling besluit de gemeente of een vervolgtraject wordt opgestart. Dat vervolgtraject bestaat uit de verdere planuitwerking en contractvorming. De algehele beslissingsbevoegdheid hieromtrent ligt bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer. Een overeenkomst komt dan ook pas tot stand indien en nadat het college hiertoe heeft besloten.

De copyrights van alle ingediende plannen vervallen aan de gemeente. Aan de geselecteerde partijen voor A1 Truckparking, die wel hun plan presenteren maar waarmee geen samenwerking wordt gesloten, wordt achteraf een vergoeding van €1.500,– exclusief BTW betaald.

Uitvraag A1 Truckparking Deventer

1. Uitvraag A1 Truckparking Deventer
2. Folder Parkmanagement
3. Kaveltekening A1 Truckparking
4. Planologische informatie A1 Truckparking
5. Tekening verhuur Total, 65.20.01.AN.469

Uitvraag Olthofboerderij

1.    Uitvraag Olthofboerderij
2a. Kavelpaspoort
2b. Kavelsuggestie 
3.   Object informatie
4.   Bouwkundige opname en restauratievoorstel

Vijf internationale luchthavens op anderhalf uur rijden afstand
Vijf ondernemers­verenigingen binnen Deventer
Twee windturbines direct aangesloten op netwerk