Uitgifte Kavel in A1 Bedrijvenpark Deventer West

De gemeenteraad heeft in het voorjaar van 2020 toestemming gegeven voor de ontwikkeling van het Westelijk deel van A1 Bedrijvenpark Deventer. Voordat we de uitgeefbare grond kunnen aanbieden, heeft de gemeente Deventer de plicht om een aantal maatregelen te treffen. Zo is in 2021 de bufferzone en een deel van de grondwal aangelegd. De aanleg van het resterende deel van de grondwal volgt in het 2e kwartaal 2022 in combinatie met aanleg water retentie en bouwrijp maken. De verwachting is dat vanaf het 3e kwartaal de eerste omgevingsvergunning bouw afgegeven kan worden.

De verwachting is dat in de loop van het tweede kwartaal van 2022 wordt gestart met de verkoop van de kavels in het westelijke gedeelte van A1 Bedrijvenpark Deventer.

Geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden door een email te sturen aan: a.van.loon@deventer.nl. Bij de aanmelding graag ook de gewenste kavelgrootte en bedrijfsactiviteit vermelden. U wordt dan geïnformeerd wanneer er gestart wordt met de uitgifte en de procedure. Tot de datum van uitgifte worden geen kavelgesprekken gehouden.

 

Vijf internationale luchthavens op anderhalf uur rijden afstand
Vijf ondernemers­verenigingen binnen Deventer
Twee windturbines direct aangesloten op netwerk