Leger des Heils bouwt landelijk textielsorteer-centrum op A1 Bedrijvenpark

Het Leger des Heils, met haar textielafdeling ReShare, bouwt een nieuw landelijk sorteercentrum voor gebruikt textiel op A1 Bedrijvenpark Deventer. Het sorteercentrum wordt 5.000 vierkante meter groot. Er gaan 25 mensen aan de slag. Het nieuwe centrum wordt energieneutraal.

“Het nieuwe, duurzame sorteercentrum sluit helemaal aan bij onze missie, namelijk meerwaarde creëren voor mens en milieu. Het is een visitekaartje voor het Leger des Heils“, vertelt operationeel directeur Simon Smedinga van Leger des Heils ReShare.

 

Sociaal, duurzaam en innovatief

Smedinga: “Door inzameling en hergebruik verdwijnt er minder textiel via het restafval en de verbrandingsoven. Geef je textiel een nieuw leven, in welke vorm ook, dan bespaar je op nieuwe grondstoffen. De textielindustrie is zeer milieuvervuilend. Denk bijvoorbeeld aan de duizenden liters water die nodig zijn voor productie van een katoenen shirt. Daarom heeft hergebruik van textiel ook enorm positieve impact op onze voetafdruk. Diezelfde voetjes moeten dan wel in een duurzame locatie lopen natuurlijk. Daarom bouwen we een klimaatneutraal sorteercentrum.”

ReShare zoekt steeds naar nieuwe bestemmingen voor kleding. Smedinga: “Samen met textieldeskundigen en ontwerpers kijken we voortdurend naar mogelijkheden om textiel op grote schaal te hergebruiken. Daar heb je ook innovatie voor nodig, zoals onze Fiber Sort Machine die met infrarood de verschillende materialen in textiel detecteert. Iets wat het menselijk oog niet kan. Daardoor krijg je meer zuivere grondstoffen die leiden tot meer mogelijkheden voor hergebruik.”

In het nieuwe sorteercentrum werken 25 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het Leger des Heils biedt hen een gestructureerde, overzichtelijke werkplek. Voor de inzameling van textiel wordt samengewerkt met Circulus-Berkel.

Circulair

Economiewethouder Thomas Walder: “Dit sorteercentrum is een prachtige aanwinst voor Deventer en de Cleantech Regio. Het nieuwe centrum past helemaal bij de duurzaamheidsdoelstellingen van A1 Bedrijvenpark en de gemeente Deventer, en de focus op een circulaire economie in de regio. Bovendien zorgt het Leger des Heils voor belangrijke werkgelegenheid, ook voor een groep mensen die minder makkelijk ergens anders aan de slag kan.”

Het recent in gebruik genomen regionale sorteercentrum aan de Rostockstraat is met zijn 1.500 vierkante meter veel te klein en wordt afgestoten. Op de nieuwe plek kan 2,2 miljoen kilo gebruikte kleding per jaar worden verwerkt, tegen ongeveer 1 miljoen kilo op de huidige plek. De opening van het nieuwe sorteercentrum is gepland voor eind 2019.

Nu wordt in Deventer kleding gesorteerd uit Deventer en 7 Gelderse gemeenten waar Circulus-Berkel de afvalinzameling verzorgt. Als de nieuwbouw klaar is, wordt Deventer het inzamelings- en sorteercentrum voor kleding uit heel Nederland. De gesorteerde kleding gaat vervolgens naar 1 van de winkels van ReShare. Dat zijn er nu nog 11, maar dat worden er straks 25.

Vijf internationale luchthavens op anderhalf uur rijden afstand
Vijf ondernemers­verenigingen binnen Deventer
Twee windturbines direct aangesloten op netwerk