Start inschrijving kavels voor kermisexploitanten op A1 Bedrijvenpark

Aan de Kruklandsweg, op A1 Bedrijvenpark is ruimte voor 3 koopstandplaatsen/bouwkavels voor kermisexploitanten. De standplaatsen worden zonder woonwagen en zonder opslaghal verkocht. Belangstellenden kunnen zich tot en met 21 april 18.00 uur inschrijven voor een kavel.

Het college van B&W heeft hiertoe besloten, nadat overleg is geweest met de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders BOVAK.

Kavels

De bouwkavels zijn bedoeld voor het plaatsen of bouwen van één woonwagen en één opslaghal. De kavels hebben een gemiddelde grootte van 965 m2. Op www.deventerverkoopt.nl staat alle informatie, zoals het kaveloverzicht, de uitgiftevoorwaarden en het inschrijfformulier.

Inschrijven en loting

Toewijzing van de 3 standplaatsen/bouwkavels vindt plaats op basis van loting. Kermisexploitanten kunnen zich tot en met 21 april 2023 18.00 uur inschrijven. De loting staat gepland op 8 mei 2023. Kermisexploitanten met een binding met Deventer krijgen voorrang bij de loting.

Vragen

Voor vragen over deze standplaatsen/bouwkavels kunt u contact opnemen met de gemeentemakelaars. Contactgegevens staan op www.deventerverkoopt.nl.

 

Vijf internationale luchthavens op anderhalf uur rijden afstand
Vijf ondernemers­verenigingen binnen Deventer
Twee windturbines direct aangesloten op netwerk