Archeologisch vervolgonderzoek op A1 Bedrijvenpark Deventer

Na eerder archeologisch onderzoek in het oostelijk en westelijk deel van het A1 Bedrijvenpark Deventer, wordt nu verkennend onderzoek gedaan in stukken van het westelijk deel van het bedrijvenpark.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de archeologische dienst van de gemeente.

Grafmonument

In lijn met wettelijke verplichtingen en de ontwikkeling van A1 Bedrijvenpark Deventer is vanaf 2000 archeologisch onderzoek uitgevoerd in het oostelijk en het westelijk deel van het bedrijvenpark. De archeologische dienst van de gemeente werd daarbij soms ondersteund door studenten van de HBO-opleiding Archeologie van Saxion. In 2013 ontdekten zij een grafmonument uit de periode 1150 tot 800 (late Bronstijd) voor Christus.

Prehistorische boerderij

In 2000 werden door de dienst in proefsleuven aanwijzingen gevonden van bewoning door prehistorische mensen nabij de Olthof boerderij. Een jaar later volgde aanvullend onderzoek op de plaats van een jachtkamp uit de midden Steentijd. In 2013 werden bij boerderij de Olthof overblijfselen van prehistorische jagers en boeren aangetroffen. Er zijn vuurstenen werktuigen uit de Steentijd en huizen uit de IJzertijd ontdekt.

Verkennend onderzoek

Over het archeologisch onderzoek op het A1 Bedrijvenpark Deventer heeft de archeologische dienst een groot aantal boeken gepubliceerd in de reeks Rapportage Archeologie Deventer. De nieuwe proefboringen en proefsleuven in het westelijk deel moeten nu uitwijzen of er reden is voor verder archeologisch onderzoek.