Topwerklocaties

A1 Bedrijvenpark Deventer is, samen met het S/park door de provincie Overijssel aangewezen als topwerklocatie.

S/park is de nieuwe naam voor het Deventer kenniscentrum voor open innovatie in chemie en technologie dat is gevestigd op een deel van het voormalige terrein van AkzoNobel Specialty Chemicals. Begin april werden door de gemeente Deventer, HMO, provincie Overijssel en AkzoNobel Specialty Chemicals de formele handtekeningen gezet. Het terrein is overgedragen aan de gemeente Deventer, die het als nieuwe eigenaar beschikbaar stelt voor ontwikkeling, de gebouwen aan de S/park Vastgoed BV. Marc Leeuw is door de partners benoemd tot directeur van S/park en sinds 1 april aan de slag.

Topwerklocaties zijn werklocaties met bijzondere vestigingscondities voor bedrijven die zich richten op een (inter)nationaal en bovenregionaal verzorgingsgebied. De locaties worden opgenomen in de Omgevingsvisie van de provincie. Per locatie wordt € 100.000 beschikbaar gesteld om de topwerklocaties nog aantrekkelijker te maken als concentratiepunt voor een stuwende functie voor de regionale economie en werkgelegenheid. In totaal zijn er 8 topwerklocaties geselecteerd verdeeld over de provincie.