Deventer zet in op slimme logistiek

Op www.logistiek.nl verscheen een artikel van Bas Dijkhuizen over het seminar Smart logistics Deventer.

Seminar smart logistics

‘Deventer kan leren van logistieke ambities Tiel’

Logistieke hotspot ambities zijn er volop in Deventer, maar hoe wordt de Hanzestad een toonaangevende logistieke hotspot in 2025? Kansen zijn er, maar die moeten wel benut worden, stelden experts tijdens een seminar dinsdag van de gemeente Deventer. “Deventer kan een voorbeeld nemen aan het succes van Medel bij Tiel.”

Waar Venlo-Venray vorige week glorieus voor de achtste keer de titel van Logistieke Hotspot nummer 1 in de wacht sleepte, hopen ze in Deventer op korte termijn op zijn minst op een positie in de middenmoot van de top 20 van belangrijkste logistieke hotspots in Nederland.

Logistieke hotspot ambities

De kracht van de logistieke hotspot in spe is volgens de Deventernaren dat hun stad de verbindende schakel is tussen Amsterdam en Berlijn. Om die sterke positie te benutten ontwikkelt de Hanzestad direct langs de snelweg A1 het bedrijventerrein A1 Bedrijvenpark Deventer, een vestigingslocatie waar volgens de gemeente volop ruimte is voor logistieke bedrijvigheid. In een bedrijfspand op het nog lege bedrijventerrein hield de gemeente Deventer een goed bezochte seminar getiteld SMART Logistics waarin toonaangevende sprekers een antwoord gaven op die ene prangende vraag hoe moet Deventer in de toekomst invulling geven aan zijn logistieke hotspot ambities?

Glokale logistiek

Annemieke de Leeuw van onderzoeksbureau Goudappel Coffeng stelde als eerste spreker tijdens het seminar dat Deventer het vooral moet zoeken in de ‘glokale logistiek’ die ontstaat als gevolg van de steeds meer in zwang rakende circulaire economie. “De werelden van lokaal en globaal komen steeds dichter bij elkaar. Die ontwikkeling heeft een enorme impact op de logistiek omdat in de circulaire economie producten zo lang mogelijk in de keten blijven omdat ze hergebruikt worden. Delen wordt veel belangrijker in plaats van hebben. De regio Deventer is dankzij zijn goede multimodale bereikbaarheid een voorbeeld voor een hub van glokalisation waarbij globaal gedacht moet worden maar lokaal geacteerd moet worden.”

Deventer zet in op slimme logistiek

Walther Ploos van Amstel, Lector City Logistics, stelde aansluitend dat Deventer zich als logistieke hotspot kan onderscheiden door vooral in te zetten op innovaties. “Planning en besturing van wordt gigantisch belangrijk. ICT gaat dit besturen en deze regio heeft een aantal topspelers op het gebied van planning en besturing zoals Goudappel Coffeng met slimme mobiliteitsoplossingen en Slimstock, wereldeider op het gebied van voorraadbeheer software. Een regio als Deventer moet dus vooral inzetten op slimme logistiek om een vooraanstaande logistieke hotspot te worden.”

Ontkoppelpunt voor onbemande trucks

Om een hotspot te worden in 2025 dan moet Deventer, zo schetste de lector dinsdag, ruimte maken. “Processen in transport en logistiek zullen in dat jaar fundamenteel anders zijn dan nu. Kijk naar platooning. Hier in Deventer komen straks grote distributiecentra van logistiek dienstverleners voor meerder klanten waar zowel gekoppeld als weer ontkoppeld kan worden en waar roadtrains komen vanuit Scandinavië  die uitelkaar gehaald worden voor fijndistributie in de rest van Nederland.”

100 miljoen orderregels

Ploos van Amstel stelde ook dat met de groeiende e-commerce handel magazijnen als maar groter en groter zullen worden de komende jaren. “Distributiecentra worden steeds meer geautomatiseerd omdat de productiviteit van nieuwe magazijnen enorm gaat stijgen naar wel 100 miljoen orderregels per jaar.”

Amazon naar Deventer?

Als voorbeeld haalde de lector Amazon aan. “Het netwerk van Amazon in de VS bestaat uit dertig magazijnen. Er worden nog eens dertig bijgebouwd en hetzelfde aantal staat ook op de planning. Wat zou het geweldig zijn als Amazon het eerste magazijn van Nederland in Deventer vestigt, maar dan moet je wel de ruimte hebben want die nieuwe magazijnen zijn minimaal 80.000 vierkante meter groot. Voorwaarde is dan wel dat er in die dc’s waarde wordt toegevoegd.”

Veel ruimte

Deventer is volgens Ploos van Amstel een uniek plek met geweldig veel ruimte. “Ga op zoek naar partijen die behoefte hebben aan veel ruimte en de arbeidsmarkt is nog goed. Bovendien zijn er prima verbindingen met transportnetwerken.”

Wildgroei dreigt

Peter van Geffen, directeur van de Stec Groep in Arnhem, stelde dat zijn onderzoeksbureau dertig keer per jaar wordt benaderd om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor vestiging van een logistieke bedrijventerrein. “Logistiek is hot in Nederland maar er dreigt een wildgroei en dat is slecht voor de markt. Logistieke hotspot van Nederland Venlo heeft bijvoorbeeld de aller slechtste grondprijs van Nederland voor logistiek. Dat komt niet doordat het een slechte locatie is maar omdat het grondaanbod te groot is.”

Deventer kies voor RDC’s en NDC’s

Uit eigen onderzoek van Stec naar de logistieke kansen van Deventer blijkt volgens Van Geffen dat de hotspot ambities vooral gezocht moeten worden in vestiging van regionale of nationale dc’s (RDC’s en NDC’s, red.) van Nederlandse bedrijven. “Als Deventer moet je je niet richten op het aantrekken van Europese distributiecentra want internationale bedrijven vestigen dit type dc’s voornamelijk in de zuidelijke provincies. Mik daar niet te veel op ondanks dat wordt gesteld dat Deventer centraal ligt op de as van Amsterdam naar Berlijn. Deventer kan een hele mooie invulling geven aan de logistieke hotspot ambities door RDC’ en NDC’s aan te trekken.”

Interesse in nieuwere logistieke hotspots

Volgens Van Geffen blijkt recent onderzoek van zijn bureau (Logistiek in Beeld, red.) dat 55 procent van de bedrijven in Nederland de komende jaren wil uitbreiden en investeren in nieuwbouw. “Ook blijkt dat bedrijven verder willen kijken dan het bekende rijtje logistieke hotspots. De actieradius is bovendien heel groot dus daar kan Deventer van profiteren.  Een tendens is dat er meer interesse is in de nieuwere logistieke hotspots, waar met name voldoende personeel beschikbaar is want dit wordt een steeds groter probleem ook in de erkende logistieke hotspots.”

Weinig goede vestigingslocaties

In de praktijk blijkt, zo stelde Van Geffen dinsdag, dat veel gemeentes in de praktijk eigenlijk helemaal niet zo logistiek minded zijn. “Ze zeggen wel dat ze van logistiek houden maar hanteren vervolgens rare kavelgroottes, -omvangen en –maten en grondprijzen die marktconform. Er zijn maar weinig goede logistieke locaties in Nederland.”

Neem een voorbeeld aan Tiel

Als Deventer zijn logistieke hotspot ambities wil waarmaken dan kan het volgens Van Geffen een goed voorbeeld nemen aan Tiel. “Twaalf jaar geleden was er in Tiel een bestemmingsplan voor een bedrijventerrein (het latere Medel, red.), maar de bestuurders hadden geen idee wat logistiek was en er werd eigenlijk een beetje de neus voor opgehaald. Wij zijn vervolgens een acquisitie plan zijn gaan maken om de locatie te vullen. Tiel bleek dankzij de centrale ligging van in het land een hele interessante vestigingslocatie voor logistieke activiteiten.”

Goed acquisitie apparaat

Sindsdien is het als een tierelier gegaan met Medel. Van Geffen: Terwijl je je kunt afvragen wat is nu eigenlijk Tiel want het heeft eigenlijk niet zo’n sterk logistiek profiel. Deventer zit eigenlijk in een soortgelijke positie dus gaan eens te rade bij Tiel want daar hebben ze een goed gevoel voor logistiek alsmede een goed acquisitie apparaat voor het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid op Medel. Het succes van deze locatie is dat het een bedrijvenpark op afstand is waardoor vestigingsprocedures soepel verlopen. Dat heeft ertoe geleid dat er veel grote logistieke bedrijven zich op Medel zijn gaan vestigen want ze komen in een warm bad terecht en daar zijn bedrijven gevoelig voor. In principe kan Deventer het succes van Medel kopiëren en zorg daarnaast voor een gezonde arbeidsmarkt want aan handjes is ook in de meeste logistieke hotspots een groot tekort.”

Vestiging Truckpoint Nederland

Een opsteker was afgelopen dinsdag de bekendmaking dat Truckpoint Nederland zich vestigt op A1 Bedrijvenpark Deventer. De Truckpoint-exploitant uit Emmen strijkt met een compleet pakket aan voorzieningen voor trucks neer op het bedrijvenpark. Ondernemer Jorgen Kruit presenteerde zijn plannen tijdens het seminar en ondertekende een optieovereenkomst met wethouder Robin Hartogh Heys die stelde dat een Truckpoint onmisbaar is in een logistieke hotspot. Bovendien vermindert deze voorziening de parkeerdruk van vrachtwagens op andere bedrijventerreinen. Een uitstekende ontwikkeling voor Deventer.”