Aanleg onderdoorgang en bouwrijp maken A1 Bedrijvenpark Deventer van start

De eerste werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het oostelijk deel van A1 Bedrijvenpark Deventer zijn vandaag gestart. Tegelijkertijd is een begin gemaakt met de aanleg van de tunnel onder het spoor.

Met een symbolische handeling is op vrijdag 6 september het werk op het bedrijvenpark daadwerkelijk begonnen. Dit betekent dat de eerste bedrijven in april 2014 kunnen beginnen met bouwen en zich op korte termijn kunnen vestigen. De tunnel onder het spoor zorgt ervoor dat het bedrijvenpark vanaf eind 2014 direct aansluiting heeft op de A1.

Bouwrijp

Dura Vermeer is aan de slag gegaan met het bouwrijp maken van het oostelijk deel gelegen tussen de Molbergsteeg, de spoorlijn Deventer-Zutphen en de A1. Ook wordt een deel van de nieuwe infrastructuur aangelegd. Daarnaast wordt de Dortherbeek verlegd en een brug over de beek gebouwd. Het bouwrijp maken van het bedrijvenpark gebeurt in fasen. In de 1e fase wordt onder meer de weg aangelegd vanaf de onderdoorgang bij het spoor naar het bedrijvenpark. Deze 1e fase duurt tot half mei 2014.

Aanleg tunnel

A1 Bedrijvenpark Deventer is straks direct bereikbaar vanaf de A1 door een nieuwe aansluiting op afrit 24. Daarvoor is een tunnel onder het spoor Deventer-Zutphen nodig. Aannemersbedrijf Reef Infra uit Oldenzaal bouwt in opdracht van ProRail de onderdoorgang. Het verkeer van de A1 kan in de toekomst rechtstreeks naar het bedrijventerrein rijden.