Royal HaskoningDHV en Cofely tekenen samenwerking

Royal HaskoningDHV en Cofely gaan gedurende dertig jaar zorgen voor de duurzame energievoorziening op A1 Bedrijvenpark Deventer. Royal HaskoningDHV levert de benodigde advies- en ingenieursdiensten en Cofely zorgt voor de energieopwekking, de distributie en de levering. Samen bewerkstelligen de bedrijven dat de onderdelen en de installaties duurzaam worden ontworpen en gerealiseerd.

De samenwerkingsovereenkomst werd maandag 16 september in Deventer getekend door Marije Hulshof, directeur Planning & Strategy van Royal HaskoningDHV en Mascha van Vuuren-Sanders, algemeen directeur Cofely Energy & Infra. De bedrijven hebben de afgelopen drie jaar al samengewerkt aan de voorbereiding van het toekomstige, energieneutrale bedrijvenpark.

Energieneutraal

De gemeente Deventer heeft Cofely Energy & Infra en haar partners voor dertig jaar het recht gegeven om voor het bedrijventerrein lokaal duurzame energieprojecten te ontwikkelen met als doel in 2030 energieneutraliteit te waarborgen. Cofely en Royal HaskoningDHV gaan bestaande en nieuwe vormen van duurzame opwekking benutten om ondernemers te voorzien van warmte, koude en elektriciteit. In het project worden onder meer warmte- en koudeopslag in de ondergrond, een smart grid, biomassaconcepten en andere duurzame technieken toegepast.