Studenten vinden bijzonder grafmonument uit Bronstijd

Studenten van de hbo-opleiding Archeologie van Saxion hebben op het toekomstig bedrijvenpark een grafmonument uit de late Bronstijd (1150 tot 800 v. Chr.) opgegraven. De resten van dit zogenaamde langbed zijn meer dan 20 m lang en 10 m breed. Resten van dit soort grafmonumenten waren tot nu vooral bekend uit Drenthe en Groningen.

Het grafmonument uit de late Bronstijd (1150-800 v. Chr.) is opvallend groot. De constructie is vooral bekend uit Drenthe en Groningen. Rond de grafheuvel ligt een kringgreppel. Daarbinnen staat een eenvoudige paalconstructie, een soort dodenhuisje. Daartussen was een heuvel opgeworpen waarin vermoedelijk meerdere mensen in grafkuilen zijn begraven.

De graven

De grafkuilen zijn goed te herkennen. Onduidelijk is nog of de doden hier begraven of gecremeerd zijn. In de late Bronstijd ging men van begraven over op cremeren. Daarbij werden botresten na de crematie vaak nog uitgestrooid in een kuil die groot genoeg was om een volledig lichaam in te begraven. Aan de grafkuil is dus niet te zien of het om crematie of lijkbegraving gaat.

In de omgeving

De opgraving staat niet op zichzelf. De afgelopen jaren zijn in de omgeving resten uit verschillende perioden opgegraven. Vlak bij de huidige locatie ligt een grafveld uit de vroege IJzertijd (800-500 v. Chr.). Het ligt voor de hand dat deze grafheuvel voorafging aan dit grafveld. Direct rond de heuvel zijn nog enkele kuiltjes met crematieresten gevonden die mogelijk deels uit dezelfde periode dateren.

De fieldschool

De resten zijn aan het licht gekomen tijdens de zogenaamde fieldschool van de opleiding Archeologie aan de hogeschool Saxion. Tijdens deze fieldschool leren studenten onder professionele begeleiding de basisbeginselen van het vak.

A1 Bedrijvenpark

De opgravingen vinden plaats op A1 Bedrijvenpark Deventer. Archeologen speuren en graven al ruim tien jaar op het terrein bij de afslag Deventer-Oost van de A1. Het onderzoeksgebied maakte tot 1999 deel uit van de toenmalige gemeente Gorssel.