Overeenkomst gemeente en Cofely voor energieneutraal A1 Bedrijvenpark Deventer

Gemeente Deventer en Cofely hebben een overeenkomst gesloten voor de energievoorziening voor A1 Bedrijvenpark Deventer. Cofely zorgt voor de duurzame lokale energieopwekking, de distributie en de levering van energie aan afnemers. Het elektriciteitsnet wordt een modulair intelligent energienetwerk.

Bij de energieopwekking wordt gebruikgemaakt van warmte-koudeopslag, windturbines, zonnepanelen en biomassa. Op termijn moet het bedrijvenpark energieneutraal zijn. De ontwikkeling van slimme energienetwerken in Nederland is bijzonder. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft in 2011 een subsidie van ruim € 1 miljoen euro toegekend voor de ontwikkeling van een Modienet op A1 Bedrijvenpark Deventer.

Modienet

Het modulair intelligent energienetwerk stemt vraag en aanbod op elkaar af door gebruik te maken van de flexibiliteit van de aangesloten opwekkers en afnemers die hieraan mee willen werken. Informatiesystemen meten en sturen de energiestromen. Overschot aan duurzame energie wordt opgeslagen of direct verbruikt door verhoogde activiteit van de participerende bedrijven. Bij een tekort wordt opgeslagen energie gebruikt.

Energieneutraal

De gemeenteraad van Deventer heeft zich uitgesproken voor een energieneutraal en duurzaam A1 Bedrijvenpark Deventer. Met het tekenen van deze overeenkomst is Cofely de partij die duurzame energie gaat opwekken, distribueren en leveren aan afnemers op het bedrijvenpark en de directe omgeving. Hiervoor gaat Cofely samenwerkingsverbanden aan met partijen die hieraan bij kunnen en willen dragen. Met Royal Haskoning DHV (procesbegeleiding en engineering), Alliander (netbeheer) en Raedthuys (windturbines) wordt in dit kader al nauw samengewerkt.