Fase 1: van aankondiging tot aanmelding

Er is een grote vraag naar kavels, maar het aanbod is beperkt. Op A1 Bedrijvenpark Deventer geven we de kavels fasegewijs uit via een pitchmethode. Zo realiseren we een bedrijvenpark waar we over 30 jaar nog steeds trots op zijn.

[datum]: de inschrijving is geopend!

Vanaf het moment dat een kavel in verkoop gaat, kunt u zich als geïnteresseerde aanmelden. Hier heeft u twee weken de tijd voor.

Hoe meld ik me aan?

Aan iedere beschikbare kavel is op onze website een aanmeldformulier gekoppeld. Als u deze invult en verstuurt, ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding. Meld u zich aan voor meerdere kavels? Geef dan uw voorkeurslocatie door. U kunt niet meer dan ‘e’en kavel winnen en kavels kunnen niet worden gecombineerd.

Wat gebeurt er met mijn aanmelding?

Elke aanmelding wordt beoordeeld op de zogenoemde knock-out criteria. Dit zijn de eisen waaraan moet worden voldaan om over te kunnen gaan op officiële inschrijving (en uitnodiging voor een presentatie). Let er ook goed op dat u voldoet aan de toegestane SBI-codes, de milieucategorie en bouwhoogtes. Deze vindt u terug in het Kavelpaspoort West.

Wat zijn de knock-out criteria?

  • Conformeren aan geldende grondprijs en bijbehorende verkoopvoorwaarden;
  • Conformeren aan voorgestelde kavelvorm;
  • Dak nagenoeg vol leggen met zonnepanelen (PV-panelen);
  • Natuurinclusief, waterberging en circulair bouwen (zoals vastgelegd in uitgiftestrategie);
  • Passend binnen de milieucategorie en regels van het bestemmingsplan;
  • Bibob-toets (integriteitsonderzoek);
  • Eindgebruiker bekend.
Icoon emailen

Fase 2: van inschrijving tot presentatie

Als uw aanmelding voldoet aan de knock-out criteria, wordt u uitgenodigd voor het geven van een presentatie. U ontvangt deze uitnodiging binnen twee weken na aanmelding. De presentaties vinden zes weken na de uitnodiging plaats, in het Stadhuis van Deventer.

Hoe gaat zo’n presentatie in z’n werk?

We gaan uit van een presentatie van 30 minuten, waarna er 30 minuten beschikbaar zijn voor vragen vanuit de beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit minimaal vijf personen en vertegenwoordigt verschillende vakdisciplines.

U dient de digitale presentatie uiterlijk 48 uur voor aanvang van de afspraak toe te sturen, via g.gul@deventer.nl.

Hoe wordt de presentatie beoordeeld?

De commissie beoordeelt inschrijvingen en presentaties op basis van de beoordelingsmatrix. Iedere beoordelaar heeft een gelijk stemrecht.

Let op: de minimaal vereiste score is 375 punten (5×75). Als er geen partij is die meer dan 375 punten scoort, wordt de kavel opnieuw aan de markt aangeboden. Bij een gelijke score verzorgt een notaris een loting.

Icoon +375 groen

Fase 3: van toewijzing tot realisatie

De partij met de beste score op de beoordelingsmatrix krijgt de kavelaanbieding. Binnen twee weken na afloop van de presentatieronde wordt deze uitkomst per e-mail bekend gemaakt. Daarbij krijgt u inzicht in uw scores. Deze uitslag staat vast. U krijgt geen inzicht in of informatie over de overige inzendingen.

De kavel is aan u toegewezen, wat nu?

Vanaf dit moment bestaat de mogelijkheid om voor drie maanden een betaalde reservering op de kavel te nemen. Zo krijgt u de tijd om uw plannen verder uit te werken. De gemeente werkt hier graag aan mee. De reserveringsvergoeding bedraagt 4% van de verkoopprijs op jaarbasis en wordt per maand vooraf gefactureerd. De reservering kan eenmalig met drie maanden worden verlengd, mits de gemeente hiermee akkoord gaat.

Als u de kavel daadwerkelijk besluit te kopen tijdens de reserveringstermijn, wordt de door u betaalde vergoeding voor de reservering verrekend met de uiteindelijk prijs voor de kavel.

De kavel is niet aan u toegewezen, wat nu?

Wanneer de winnaar zich terugtrekt, schuift de kavel door naar de tweede partij. Wanneer ook deze partij zich terugtrekt, wordt de kavel opnieuw aan de markt aangeboden. Lukt het de winnaar niet om binnen de gestelde termijn tot een overeenkomst te komen, ook dan wordt de kavel aangeboden aan de partij met de op een na beste score op de beoordelingsmatrix.

Van toewijzing tot realisatie

Als tot een overeenkomst wordt gekomen, kan de koopovereenkomst worden getekend. Het gepresenteerde plan vormt een onderdeel van de koopovereenkomst en er geldt een verplichting tot nakomen hiervan. De koopovereenkomst is definitief zodra deze is goedgekeurd door het college van B&W.

Na ondertekening van de koopovereenkomst dient u binnen x maanden te starten met de uitvoering van uw plan, dat u uiterlijk 16 maanden na ondertekening afgerond dient te hebben. Gedurende de eerste drie jaar na aankoop is het niet toegestaan de kavel door te verkopen.

Icoon certificaat en handen schudden

Leer meer over het proces

Leer meer over A1 bedrijvenpark

Waarover zou u meer willen weten?

Leer meer en doe er uw voordeel mee! De komende tijd sturen we u enkele mailings. Wij zijn benieuwd naar welke onderwerpen u geïnteresseerd bent.
Vijf internationale luchthavens op anderhalf uur rijden afstand
Vijf ondernemers­verenigingen binnen Deventer
Twee windturbines direct aangesloten op netwerk