Locatie

In 2018 vierde Deventer, een van de oudste (handels)steden van Nederland, zijn 1250-jarig jubileum. Al in de 9e eeuw was de stad in Nederland een belangrijk economisch en religieus centrum. In de 14e en 15e eeuw groeide Deventer als Hanzestad uit tot één van de belangrijkste handels- en kenniscentra in Europa.
Locatie Deventer

Dat ondernemersbloed en de internationale uitwisseling van kennis en goederen zijn eeuwenoud én springlevend. Zij horen bij het DNA van Deventer.

Multimodaal en internationaal distributieknooppunt

Dat DNA zie je ook terug in de sleutelpositie van Deventer in het Trans-Europees hoofdnetwerk van spoor-, auto- en waterwegen (TEN-T) voor het internationale personen- en goederenvervoer. Door de ontwikkeling van het duurzame A1 Bedrijvenpark Deventer en de realisatie van een containerterminal in de haven, één van de grootste binnenhavens van ons land, wordt deze positie verder versterkt.

Daarom heeft de provincie Overijssel A1 Bedrijvenpark Deventer en S/park aangewezen als topwerklocaties en Deventer als logistieke hotspot. Internationaal, beleving, innovatie, durf, handelsgeest, nuchterheid, open blik en trots. Dat zijn sleutelwoorden die passen bij Deventer. Waar het goed wonen, werken, verblijven én ondernemen is. Welkom in Deventer

Containerterminal

De Deventer haven is in oppervlakte één van de grootste binnenhavens van Nederland. De vijf havenarmen zijn via de 11.80 meter brede en 100 meter lange sluis toegankelijk voor schepen in cemtklasse IV. De 15 ligplaatsen in de havenarmen zijn zo toegankelijk voor schepen van 2.000 ton tot 3 meter diepgang. Buiten de sluis zijn nog vier ligplaatsen.

De ontwikkeling van een containerterminal in de haven zorgt voor een sterke impuls voor duurzaam vervoer over water. Na de verwachte opening in 2020 wordt Deventer opgenomen in het netwerk van BCTN met directe verbindingen met Rotterdam en Antwerpen. De overslag is belangrijk voor bedrijven uit de Cleantech Regio (grofweg de driehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen).

Meer weten? Kijk op www.portofdeventer.nl.

Innovatie

Vlakbij de haven, aan de IJssel, groeit S/park, het Deventer kenniscentrum voor open innovatie in chemie en technologie. S/park, geopend in 2018, moet uitgroeien tot een verzamelplaats en campus van start-ups in de chemische sector.

De daarnaast gelegen Gasfabriek is binnen een paar jaar tijd een begrip geworden. Vanuit een monumentale gasfabriek bundelen startups, topondernemers en studenten de krachten in het Business Innovatie Centrum. Zij hebben in het industriële erfgoed de ontwikkelplek voor nieuwe ideeën en een bruisend centrum voor creatief ondernemerschap gevestigd.

Topwerklocaties

Vlakbij, direct aan de A1 en met de A50 op korte rijafstand, ligt A1 Bedrijvenpark Deventer. De strategische ligging binnen Europa’s belangrijkste transportaders maken het bedrijvenpark tot een ideale uitvalsbasis voor internationaal georiënteerde bedrijven. Met twee kilometer aan zichtlocaties, pal aan één van de drukste rijkswegen van Nederland, is het bedrijvenpark een geweldig uithangbord voor bedrijven die zich hier vestigen, zoals internationale wielerploeg Team Sunweb en hotel en congrescentrum Van der Valk Deventer.

A1 Bedrijvenpark Deventer is, samen met het S/park door de provincie Overijssel aangewezen als topwerklocatie. Dat zijn werklocaties met bijzondere vestigingscondities voor bedrijven die zich richten op een bovenregionaal en (inter)nationaal verzorgingsgebied en de regionale economie en werkgelegenheid bevorderen.

Sleutelpositie

Met de ontwikkeling van A1 Bedrijvenpark Deventer en de nieuwe containerterminal in de haven krijgt Deventer steeds meer een sleutelpositie als multimodaal en internationaal distributieknooppunt voor transport door heel Europa. Daarmee versterkt Deventer de positie van Overijssel als logistieke draaischijf op de North Sea Baltic Corridor, bestaande uit 5.947 kilometer aan spoor-, 4.029 kilometer aan auto- en 2.186 kilometer aan waterwegen. Deventer is daarom in de nieuwe Omgevingsvisie van de provincie aangewezen als logistieke hotspot.

A1 verbreding

A1 Bedrijvenpark Deventer heeft een eigen, directe aansluiting op de A1, een van de belangrijkste transportaders in Europa. Rijkswaterstaat wil de A1 tussen Apeldoorn en Azelo de komende jaren verbreden. Voor deze verbreding heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat in juni 2018 het Tracébesluit (TB) A1 Apeldoorn-Azelo en het Saneringsbesluit (SB) A1 Lochem-Azelo vastgesteld. Tussen 2018 en 2020 gaat de A1 tussen Twello en Deventer naar 2 x 4 rijstroken en de A1 tussen Deventer-Oost en Rijssen naar 2 x 3 rijstroken. Tussen 2024 en 2028 volgt verbreding van het stukje tussen Deventer-centrum en Deventer-Oost.