Beschikbare kavels op A1 Bedrijvenpark Deventer

A1 Bedrijvenpark Deventer heeft een totale oppervlakte van 129 hectare, waarvan 56 hectare uitgeefbaar. De verkaveling is flexibel en kavels zijn direct beschikbaar.

Door de kenmerken van de locatie is A1 Bedrijvenpark Deventer uitermate geschikt voor bedrijven in de logistiek, duurzame maakindustrie en bedrijven uit de directe regio die hun groeiambities waar willen maken.

A1 Bedrijvenpark Deventer wordt in twee fases ontwikkeld. In het oostelijk deel hebben zich al een groot aantal bedrijven gevestigd of zijn druk met de bouw (zie kaartje). Vanwege de veelheid aan gesprekken en de grote belangstelling van bedrijven voor vestiging op A1 Bedrijvenpark Deventer, zijn de voorbereidingen voor de ontwikkeling van het westelijk deel van het bedrijvenpark in volle gang.

A1 Bedrijvenpark Deventer streeft er naar om op het terrein een aantal bedrijven te vestigen met een kavelgrootte van 5 tot 10 hectare, aangevuld met bedrijven op kleinere kavels. Om versplintering te voorkomen is de minimale kavelgrootte 2.500 m2. Uitzondering daarop zijn de randkavels.

Beschikbare kavels

Bekijk het actuele overzicht van de beschikbare kavels op A1 Bedrijvenpark Deventer. De kavels aangeduid met een A zijn aangeboden, maar beschikbaar.

Voor het kavelpaspoort met technische informatie en de voorwaarden klikt u op de volgende link

Uitgifte Kavel in A1 Bedrijvenpark Deventer West

De gemeenteraad heeft in het voorjaar van 2020 toestemming gegeven voor de ontwikkeling van het Westelijk deel van A1 Bedrijvenpark Deventer. Voordat we de uitgeefbare grond kunnen aanbieden, heeft de gemeente Deventer de plicht om een aantal maatregelen te treffen. Het gaat om het aanleggen van een grondwal, een bufferzone (groene zone) en water retentie. De uitvoering van deze werkzaamheden starten begin 2021. Vanaf het tweede kwartaal 2021 kunnen wij de gesprekken met belangstellenden voor het Westelijk deel opstarten. Het is de verwachting dat eind 2021 de eerste omgevingsvergunning bouw afgegeven kunnen worden.

Centraal gelegen tussen de Randstad en Duitsland

In 2018 vierde Deventer, een van de oudste (handels)steden van Nederland, zijn 1250-jarig jubileum. Al in de 9e eeuw was de stad in Nederland een belangrijk economisch en religieus centrum. In de 14e en 15e eeuw groeide Deventer als Hanzestad uit tot één van de belangrijkste handels- en kenniscentra in Europa. Dat ondernemersbloed en de internationale uitwisseling van kennis en goederen zijn dus eeuwenoud, maar springlevend. Zij horen bij het DNA van Deventer.

Multimodaal en internationaal distributieknooppunt

Dat DNA zie je ook terug in de sleutelpositie van Deventer in het Trans-Europees hoofdnetwerk van spoor-, auto- en waterwegen (TEN-T) voor het internationale personen- en goederenvervoer. Door de ontwikkeling van het duurzame A1 Bedrijvenpark Deventer en de realisatie van een containerterminal in de haven, één van de grootste binnenhavens van ons land, wordt deze positie verder versterkt.

Daarom heeft de provincie Overijssel A1 Bedrijvenpark Deventer en S/park aangewezen als topwerklocaties en Deventer als logistieke hotspot. Internationaal, beleving, innovatie, durf, handelsgeest, nuchterheid, open blik en trots. Dat zijn sleutelwoorden die passen bij Deventer. Waar het goed wonen, werken, verblijven én ondernemen is. Welkom in Deventer.

Containerterminal

De Deventer haven is in oppervlakte één van de grootste binnenhavens van Nederland. De vijf havenarmen zijn via de 11.80 meter brede en 100 meter lange sluis toegankelijk voor schepen in cemtklasse IV. De 15 ligplaatsen in de havenarmen zijn toegankelijk voor schepen van 2.000 ton tot 3 meter diepgang. Buiten de sluis zijn nog vier ligplaatsen.

De ontwikkeling van een containerterminal in de haven zorgt voor een sterke impuls voor duurzaam vervoer over water. Na de verwachte opening in 2020 wordt Deventer opgenomen in het netwerk van BCTN met directe verbindingen naar Rotterdam en Antwerpen. De overslag is belangrijk voor bedrijven uit de Cleantech Regio (grofweg de driehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen).

Meer weten? Kijk op www.portofdeventer.nl.

Innovatie

Vlakbij de haven, aan de IJssel, groeit S/park, het Deventer kenniscentrum voor open innovatie in chemie en technologie. S/park, geopend in 2018, moet uitgroeien tot een verzamelplaats en campus van start-ups in de chemische sector.

De daarnaast gelegen Gasfabriek is binnen een paar jaar tijd een begrip geworden. Vanuit een monumentale gasfabriek bundelen startups, topondernemers en studenten de krachten in het Business Innovatie Centrum. Zij hebben in het industriële erfgoed de ontwikkelplek voor nieuwe ideeën en een bruisend centrum voor creatief ondernemerschap gevestigd.

Topwerklocaties

Vlakbij, direct aan de A1 en met de A50 op korte rijafstand, ligt A1 Bedrijvenpark Deventer. De strategische ligging binnen Europa’s belangrijkste transportaders maken het bedrijvenpark tot een ideale uitvalsbasis voor internationaal georiënteerde bedrijven. Met twee kilometer aan zichtlocaties, pal aan één van de drukste rijkswegen van Nederland, is het bedrijvenpark een geweldig uithangbord voor bedrijven die zich hier vestigen, zoals internationale wielerploeg Team Sunweb en hotel en congrescentrum Van der Valk Deventer.

A1 Bedrijvenpark Deventer is, samen met het S/park, door de provincie Overijssel aangewezen als topwerklocatie. Dat zijn werklocaties met bijzondere vestigingscondities voor bedrijven die zich richten op een bovenregionaal en (inter)nationaal verzorgingsgebied en daarnaast de regionale economie en werkgelegenheid bevorderen.

Sleutelpositie

Met de ontwikkeling van A1 Bedrijvenpark Deventer en de nieuwe containerterminal in de haven krijgt Deventer steeds meer een sleutelpositie als multimodaal en internationaal distributieknooppunt voor transport door heel Europa. Daarmee versterkt Deventer de positie van Overijssel als logistieke draaischijf op de North Sea Baltic Corridor, bestaande uit 5.947 kilometer aan spoor-, 4.029 kilometer aan auto- en 2.186 kilometer aan waterwegen. Deventer is daarom in de nieuwe Omgevingsvisie van de provincie aangewezen als logistieke hotspot.

A1 verbreding

A1 Bedrijvenpark Deventer heeft een eigen directe aansluiting op de A1. Rijkswaterstaat wil de A1 tussen Apeldoorn en Azelo de komende jaren verbreden. Voor deze verbreding heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat in juni 2018 het Tracébesluit (TB) A1 Apeldoorn-Azelo en het Saneringsbesluit (SB) A1 Lochem-Azelo vastgesteld. Tussen 2018 en 2020 gaat de A1 tussen Twello en Deventer naar 2 x 4 rijstroken en de A1 tussen Deventer-Oost en Rijssen naar 2 x 3 rijstroken. Tussen 2024 en 2028 volgt verbreding van het stukje tussen Deventer-centrum en Deventer-Oost.

De feiten op een rij

 • Flexibele verkaveling;
 • Logistieke hotspot;
 • Truckparking met 100 parkeerplaatsen
 • 2 kilometer zichtlocaties aan de A1;
 • Ruime milieucategorieën mogelijk;
 • Maximale bouwhoogte – afhankelijk van de locatie – tot 20 meter;
 • Alle voorzieningen, zoals glasvezel, beschikbaar;
 • Bouwrijp en direct beschikbaar;
 • Kavelprijzen vanaf 145 euro p/m2.

In het kavelpaspoort (pdf, 1,9 MB) vindt u alle informatie.

A1 Bedrijvenpark Deventer is de plek voor groots ondernemen

Het bedrijvenpark is uitermate geschikt voor bedrijven in de:

 • Logistieke sector, zoals logistieke distributiecentra, bedrijven die zich richten op stadslogistiek, e-commerce, warehousing, transferium, transport en aanvullende services en dienstverlening;
 • Duurzame en innovatieve maak- of voedingsindustrie;
 • Regio Deventer met groeiambities.

Voor de ontwikkeling van A1 Bedrijvenpark Deventer vinden wij een goede mix qua grootte, afkomst en branche van dit soort bedrijven belangrijk. Zo houden we A1 Bedrijvenpark Deventer aantrekkelijk voor nu en in de toekomst als het gaat om verkoopprijs, werkgelegenheid en binding met Deventer.

Bewaakte Truckparking.
Nabij de binnenhaven aan de IJssel.
Onderdeel nordsea baltic corridor.