Actuele bouw informatie A1 Bedrijvenpark

Er wordt nog steeds hard gewerkt op het A1 Bedrijvenpark.  Wanneer u overlast ervaart, kunt u het best contact zoeken met de bouwer/aannemer die aan het werk is op A1 Bedrijvenpark (actuele bouw informatie). Hieronder vindt u de meest gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden over de heiwerkzaamheden op het A1 Bedrijvenpark.

Vraag en antwoord

Waarom moet geheid worden?

Het gebeurt vaak dat de grond waarop gebouwd wordt, niet voldoende draagkrachtig is. Om daar gewoon op te bouwen, zonder maatregelen te treffen, kan ervoor zorgen dat de constructie gaat verzakken en scheuren. Voor een goede constructie/fundering worden heipalen gebruikt.

Hoelang duren de heiwerkzaamheden nog?

Dat is lastig aan te geven. De kavels in het oostelijk deel van A1 Bedrijvenpark zijn bijna allemaal verkocht (kaveloverzicht). Een aantal panden zijn nog in aanbouw en voor die bouw, moet de aannemer heien. Op dit overzicht vindt u de actuele bouwactiviteiten.

Wordt er na het oostelijk deel van A1 Bedrijvenpark nog meer kavels verkocht?

Ja, in de loop van 2021 wordt gestart met de verkoop van kavels in het westelijke gedeelte.

Is een opgegeven planning definitief?

Nee, een planning is een indicatie. Er doen zich soms onvoorziene problemen voor waardoor de planning uitloopt. Denk hierbij aan:

  • Problemen in de ondergrond (hardheid, water);
  • Levering van materialen;

De aannemer (en zijn opdrachtgever) heeft natuurlijk alle belang om de werkzaamheden zoveel mogelijk volgens de planning te laten verlopen.

Wat zijn de tijden dat er geheid wordt?

In het Bouwbesluit 2012 zijn werktijden opgenomen. Het Bouwbesluit 2012 is van toepassing op alle bouwwerkzaamheden. Vanuit de gemeente geven we geen toestemming om deze tijden (tijdelijk) aan te passen.

Bouwbesluit 2012, artikel 8.3 Geluidhinder
1. Bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden worden op werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd.

Wat moet ik doen wanneer er toch buiten deze tijden geheid wordt?

U kunt zelf contact opnemen met de contactpersoon van de bouwer (actuele bouw informatie). Of u maakt er schriftelijk melding van bij de gemeente (via gemeente@deventer.nl) De gemeente spreekt de bouwer/aannemer aan.

Wat wordt er gedaan om de overlast te voorkomen?

  • De gemeente heeft een geluidswal aangelegd tussen A1 Bedrijvenpark Deventer en Epse. Maar geluidoverlast door heien is helaas niet te voorkomen, ook niet met een geluidswal. Het geluidniveau van het heien valt overigens binnen de wettelijk gestelde normen.
  • Wij vragen aannemers om de overlast tot een minimum te beperken.
  • De bouwers moeten de werktijden hanteren die in het Bouwbesluit 2012 staan.
  • Vanuit de omgevingsvergunning kunnen we boren van palen niet verplichten, toch kiezen aannemers regelmatig voor deze duurdere oplossing. Boren geeft immers minder geluidoverlast. Vanwege verschillende bodemstructuren is boren niet altijd mogelijk en dan moet er toch geheid worden.
  • De bouwers/aannemers werken met de moderne machines en materialen. Deze voldoen aan de eisen die hieraan gesteld worden, ook qua geluid.

Kan er een geluidswal worden geplaatst om geluidsoverlast te voorkomen?

Er is al een geluidswal aangelegd tussen A1 Bedrijvenpark Deventer en Epse. Wil je nog meer geluidoverlast voorkomen, dan moet er een grondwal van minimaal 10 meter hoog worden aangelegd. De kosten hiervan zijn erg hoog en is daarom geen optie. Het geluidsniveau van de overlast valt binnen de wettelijk gestelde normen.

Wie is er verantwoordelijk voor de communicatie rondom de uitvoering van werkzaamheden?

De koper/bouwers zijn zelf verantwoordelijk voor de communicatie. Voor vragen kunt u rechtstreeks contact met hen opnemen. In het overzicht actuele bouwinformatie (actuele bouw informatie) vindt u de namen van de contactpersonen.

Hoe blijf ik op de hoogte van de werkzaamheden?

De gemeente Deventer stuurt aan geïnteresseerden een digitale nieuwsbrief met bouwupdates. U kunt zich hier aanmelden.

Ik heb of ik verwacht schade aan mijn woning door de bouwwerkzaamheden. Waar kan ik terecht?

U kunt contact zoeken met de aannemers (actuele bouw informatie) die nu op A1 Bedrijventerrein Deventer aan het werk zijn.  Zij gaan met u in overleg.

Vijf internationale luchthavens op anderhalf uur rijden afstand
Vijf ondernemers­verenigingen binnen Deventer
Twee windturbines direct aangesloten op netwerk