Bedrijvenparkmanagement onderzoekt haalbaarheid truckstop op A1 Bedrijvenpark Deventer

Stichting Bedrijvenparkmanagement Deventer maakt een business case voor een truckparking met voorzieningen op A1 Bedrijvenpark Deventer. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer heeft daarvoor een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld. Het onderzoek wordt eind dit jaar afgerond.

In het onderzoek wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een truckstop voor vrachtwagens met onder meer een tankstation, (on)bewaakte parkeerplaatsen, goede sanitaire voorzieningen, een autowasstraat, een bandenservice, een werkplaats, een autoglasservice en mogelijkheden voor op- en overslag. Deze voorzieningen maken het voor logistieke bedrijven aantrekkelijk om zich te vestigen op het bedrijvenpark.

Parkeerplaatsen

Er hebben zich verschillende ondernemers gemeld die interesse hebben om een truckparking met deze voorzieningen te realiseren. Ook Rijkswaterstaat is geïnteresseerd in vrachtwagenparkeerplaatsen langs de A1 om zo de druk van de bestaande parkeerplaatsen langs de A1 (en vluchtstroken) weg te nemen. Daarnaast lost truckparking de parkeeroverlast, die vrachtwagens op de bestaande bedrijventerreinen veroorzaken, op.

A1 Bedrijvenpark Deventer

De gemeenteraad heeft in 2008 een bedrag van € 140.000 gereserveerd voor het realiseren van een truckparking. Locatieonderzoeken op de bestaande bedrijventerreinen hebben echter niet tot het gewenste resultaat geleid. In oktober 2013 heeft het college daarom besloten om de focus te verleggen naar truckparking op A1 Bedrijvenpark Deventer. Bedrijvenparkmanagement Deventer heeft als rol om samen met alle betrokkenen een sluitende business case te maken voor truckparking op het bedrijvenpark.