Veel belangstelling bij kick-off

Onder grote belangstelling is afgelopen donderdag A1 Bedrijvenpark Deventer gelanceerd. De aanwezigen - onder wie Overijssels gedeputeerde Theo Rietkerk - waren getuige van een bijzondere openingsact. Het Deventer theatergezelschap Gajes gaf op geheel eigen wijze het startsein voor de kavelverkoop. Met de eerste serieus geïnteresseerde bedrijven lopen al gesprekken.

Kick-off A1 Bedrijvenpark


Voorafgaand was er een inhoudelijk programma met als thema ‘Ondernemen is vooruitdenken’. Burgemeester Andries Heidema ging in op de geschiedenis van A1 Bedrijvenpark Deventer, maar vooral op de ambities van Deventer over het bedrijvenpark. “We hebben nu voor jaren uitgeefbaar terrein en daar willen we bewust mee omgaan. Het wordt een duurzaam park met een slim energienetwerk. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ondersteunt de ontwikkeling van het energienetwerk zelfs met een subsidie van ruim 1 miljoen euro. Daar zijn wij hartstikke blij mee.”

Deventer DNA

Geboren en getogen Deventenaar Jeroen Kroese van sportartikelen en -kledingbedrijf Deventrade vertelde heel toepasselijk over het Deventer DNA en het ondernemerschap. “Ondernemen is lef hebben. Je weet niet precies waar je uitkomt, maar gaat er voor. Zo is in het verleden de wereldhandel ontstaan en daarin speelt Nederland nog steeds een belangrijke rol. Nu staan we hier op het A1 bedrijvenpark. Dit park biedt veel mogelijkheden voor nieuwe bedrijven en de stad Deventer. Voor nu en zeker ook voor de langere toekomst.”

Economie van de toekomst

Ook Theo Rietkerk, gedeputeerde van de Provincie Overijssel, blikte vooruit. “Duurzaamheid is de economie van de toekomst. Als je daar met een bedrijvenpark op inspeelt, ben je goed bezig. Deventer is goed bereikbaar en ligt op de flank van Duitsland, dat biedt kansen.” Het nieuwe bedrijvenpark, waarvan de kavels in de verkoop zijn gaan, is onder het motto 'SMART choice' in de markt gezet. Bijzonder kenmerk van A1 Bedrijvenpark Deventer is het slimme energienetwerk, waarbij de bedrijven op het park gezamenlijk energie opwekken en verbruiken uit duurzame bronnen als zon, wind en biomassa.

Na een bijzondere act van theatergezelschap Gajes waarin verleden en heden op creatieve wijze werden neergezet, was het tijd voor de officiële openingshandeling. Burgemeester, wethouders, de gedeputeerde en A1-accountmanagers onthulden samen een bord met een duidelijke boodschap: Onderneem en geniet in Deventer. A1 Bedrijvenpark Deventer. SMART choice.