Duurzame investering

Vestiging op A1 Bedrijvenpark Deventer is een duurzame investering. Naast de strategische ligging aan de A1 zorgen onder meer de veerkrachtige arbeidsmarkt met voldoende arbeidspotentieel, het actieve parkmanagement, de betrokken ondernemers(verenigingen) en het slimme energienetwerk ervoor dat vestiging op A1 Bedrijvenpark Deventer een toekomstbestendige en waardevaste investering is.

Arbeidsmarkt en werkklimaat

Deventer en de regio hebben een veerkrachtige arbeidsmarkt en er is voldoende arbeidspotentieel beschikbaar. De Hanzestad heeft een breed aanbod van gerenommeerde kennis- en onderwijsinstellingen. Kenmerkend voor de beroepsbevolking is de Sallandse werkmentaliteit: een combinatie van slim denken, nuchter doen en een hoge betrokkenheid.

Energie

Op A1 Bedrijvenpark Deventer wordt energie geleverd via een slim energienetwerk. Energiepartner Engie legt met steun van Ministerie van EZ een ‘smart grid’ aan. In dit slimme energienetwerk wordt traditionele energie waar mogelijk vervangen door duurzaam opgewekte energie in combinatie met warmte-koudeopslag. Tekorten en overschotten worden desgewenst verdeeld. Bedrijven die in hun productieproces bijvoorbeeld energie overhouden, kunnen dit via het lokale netwerk leveren aan bedrijven die energie nodig hebben.

Actief bedrijvenparkmanagement

Wat goed is, moet goed blijven, daarom is er actief parkmanagement op A1 Bedrijvenpark Deventer. Het parkmanagement - in handen van Bedrijvenparkmanagement Deventer - heeft de volgende doelstellingen:

  • Behoud van hoogwaardige uitstraling;
  • Duurzaam beheer en onderhoud;
  • Efficiencyvoordelen door middel van collectieve inkoopcontracten;
  • Waardebehoud vastgoed door kwaliteit van de omgeving.

Parkmanagement is een vast onderdeel van de gronduitgifte, dus alle perceeleigenaren doen mee. Het parkmanagement op A1 Bedrijvenpark Deventer is ondergebracht in een vereniging. De ondernemers bepalen samen het gewenste dienstverleningsniveau. Het gezamenlijk inkopen van diensten biedt veel voordelen. Parkmanagement houdt zich onder meer bezig met groenbeheer, bewegwijzering, veiligheid en afvalinzameling.

Betrokken ondernemers(verenigingen)

In totaal telt Deventer bijna 6.000 bedrijven. Een groot deel daarvan is aangesloten bij zakelijke netwerken, zoals de Deventer Kring van Werkgevers of MKB Deventer. Om te klankborden of te netwerken. MKB Deventer is de grootste ondernemersvereniging in Nederland. De Deventer Kring van Werkgevers is de werkgeversorganisatie waar kennis, kunde en netwerken gedeeld worden. Kijk voor meer informatie op www.mkbdeventer.nl of www.dkwdeventer.nl.